Quick Links

Falling Walls Lab Sarajevo 2019
Apr 01, 2019

Falling Walls Lab Sarajevo 2019

Po prvi put u Bosni i Hercegovini, Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD BiH) u saradnji sa Western Balkan Alumni Association (WBAA) i Erasmus student network (ESN BiH) organizuju Falling Walls Lab Sarajevo. Falling Walls Lab će se održati 24. aprila u Sarajevu, Kino Meeting Point (Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo 71 000). 

Falling Walls Lab Sarajevo je međunarodni forum koji novim misliocima, inovatorima i poduzetnicima iz svih oblasti pruža mogućnost da svoje istraživačke, poslovne ili društvene ideje predstave u tri minute pred interdisciplinarnom komisijom na engleskom jeziku. Prošle godine je bilo preko 3000 aplikacija u 77 Falling Walls Labs u 57 države svijeta.

Pobjednik ili pobjednica Falling Walls Lab Sarajevo će imati priliku da na velikom Falling Walls Lab Finalu u Berlinu 8. novembra predstavi svoje ideje, u sklopu međunarodne Falling Walls konferencije.

Svi trenutni i bivši BA, MA, PhD studenti, te Postdoc, mladi profesionalci, inovatori i poduzetnici se mogu prijaviti za Falling Walls Lab Sarajevo. Prijave se vrše online do 06. aprila 2019. godine na slijedećem linku: https://falling-walls.com/lab/applyold?location=9.


Na linku u nastavku možete steći uvid o prošlogodišnjem održavanju ove manifestacije: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AnZ7eEERN38.

Za više informacija posjetite link: https://www.falling-walls.com/lab